Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

 

 

 

Deklaracja dostępności


 

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiszynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiszynie

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-04-19

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2018-06-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę

- brak opisów zdjęć

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

- powiększanie czcionki

- ustawienie wysokiego kontrastu

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31

  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: dyrektor instytucji

  • e - mail: biblioteka@ lubiszyn .pl

  • telefon: 957277154

Skargi i wnioski

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Spraw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka główna: ul. Dworcowa 3, 66-433 Lubiszyn

1.Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Pomieszczenie biblioteczne znajduje się na wyższym parterze, przed wejściem znajdują się cztery stopnie z poręczą otoczone barierką, wejście utrudnione dla osób poruszających się na wózku

2.Dostępność korytarzy, schodów i wind

Drzwi wejściowe prowadzą bezpośrednio do pomieszczenia bibliotecznego w którym można poruszać się na wózku

3.Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak toalety dla niepełnosprawnych

4.Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

5.Wstęp z psem asystującym

Do biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem

6.Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

Filia w Baczynie

1.Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Przed drzwiami wejściowymi do budynku znajdują się trzy stopnie. Pomieszczenie biblioteczne usytuowane na piętrze do którego prowadzą schody od drzwi wejściowych. Istnieje możliwość skorzystania z windy zamontowanej przy budynku, po uprzednim kontakcie telefonicznym z bibliotekarzem

2.Dostępność korytarzy, schodów i wind

W pomieszczeniu bibliotecznym, które znajduje się po lewej stronie od wyjścia z windy można poruszać się na wózku

3.Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak toalety dla niepełnosprawnych

4.Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Na parkingu jest wyznaczone miejsce parkingowe wyłącznie dla osób niepełnosprawnych


 

5.Wstęp z psem asystującym

Do biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem

6.Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

Filia w Stawie

1.Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Pomieszczenie biblioteczne dostępne dla osób niepełnosprawnych, przed budynkiem przy schodach znajduje się podjazd dla wózków

2.Dostępność korytarzy, schodów i wind

W pomieszczeniu bibliotecznym jest możliwość swobodnego poruszania się na wózku

3.Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W bibliotece znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

4.Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

5.Wstęp z psem asystującym

Do biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem

6.Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

Filia w Wysokiej

1.Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Pomieszczenie biblioteczne znajduje się na wyższym parterze, przed wejściem do budynku znajdują się dwa stopnie

2.Dostępność korytarzy, schodów i wind

Od drzwi wejściowych do pomieszczeń bibliotecznych prowadzi korytarz, który umożliwia swobodne przemieszczanie się na wózku, ze względu na metraż poruszanie się na wózku wewnątrz pomieszczenia bibliotecznego jest utrudnione.

3.Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak toalety dla niepełnosprawnych

4.Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

5.Wstęp z psem asystującym

Do biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem

6.Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line


 


 


 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny